Polish grammar trouble, czyli jak to się staramy mówić poprawnie Part II

„Polacy nie gęsi i swój…” – właśnie, otóż to, mają! Niekiedy jednak to właśnie język ojczysty przeszkadza nam w nauce obcego języka. Dlaczego jest to takie trudne? Ponieważ myślimy w języku polskim i staramy się przetłumaczyć wszystko dosłownie, czyli skonstruować zdanie w języku angielskim tak, by brzmiało ono tak samo jak w języku polskim, jednak z angielskimi słowami. No właśnie, z angielskimi słowami, ale nie po angielsku. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej popełnianych błędów przez Polaków, która dokładnie ilustruje to, w jaki sposób staramy się, aby wypowiadana przez nas sentencja brzmiała bardziej po polsku niż po angielsku. Właśnie dostaliśmy zaproszenie na…

Polacy nie gęsi i swój…” – właśnie, otóż to, mają! Niekiedy jednak to właśnie język ojczysty przeszkadza nam w nauce obcego języka. Dlaczego jest to takie trudne? Ponieważ myślimy w języku polskim i staramy się przetłumaczyć wszystko dosłownie, czyli skonstruować zdanie w języku angielskim tak, by brzmiało ono tak samo jak w języku polskim, jednak z angielskimi słowami. No właśnie, z angielskimi słowami, ale nie po angielsku.

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej popełnianych błędów przez Polaków, która dokładnie ilustruje to, w jaki sposób staramy się, aby wypowiadana przez nas sentencja brzmiała bardziej po polsku niż po angielsku.

 1. Właśnie dostaliśmy zaproszenie na wesele.
 • Incorrect: We have just got an invitation on/for a wedding.
 • Correct: We have just got an invitation to a wedding.

Rzeczywiście, on/for oznacza polskie na. Jednak w tym przypadku po rzeczowniku invitation, a przed nazwą miejsca lub okazji spotkania używany jest zawsze przyimek to.

 1. Najpierw byłem zadowolony ze swojej pracy, ale później zacząłem jej nienawidzić.
 • Incorrect: First I was satisfied with my job, but then I started hating it.
 • Correct: At first I was satisfied with my job, but then I started hating it.

W języku polskim nie ma znaczenia jakiego słowa w znaczeniu najpierw bądź początkowo użyjemy, ponieważ nie mają one znaczenia w kontekście. Jednak w języku angielskim używamy at first, a nie samego first w odniesieniu do sytuacji początkowe, jeśli w zdaniu zawarty jest kontrast (rozpoznamy go poprzez najczęstsze użycie słowa but).

 1. Oni wyleczyli go z raka.
 • Incorrect: They cured him from cancer.
 • Correct: They cured him of cancer.

Kolejny bardzo częsty błąd. W języku polskim powiedzielibyśmy wyleczyć z, co analogicznie można przetłumaczyć jako caure from. Jednak po czasowniku cure używamy przyimka of, co oznacza wyleczyć z czegoś.

 1. To powoduje, że…
 • Incorrect: It causes that…
 • Correct: It leads to…/That’s the reason why…

O tak, that to zmora Polaków. Rzeczywiście można to słowo przetłumaczyć jako że i o ile są wyrażenia, w których użycie go nie sprawia problemu, takie jak I think that, to w przypadku cause niestety nie uda nam się oszukać w ten sposób. Po czasowniku cause możliwe są tylko: cause sth (for sb) lub cause sb/sth to do sth.

 1. Na obrazku A, B, C
 • Incorrect: on a/the picture A
 • Correct: in the picture A

Jedna z największych szkolnych pomyłek. Po polsku używamy na obrazku, po angielsku patrzymy dosłownie w obrazku.

 1. W telewizji.
 • Incorrect: in TV/ in television
 • Correct: on TV / on television

Tutaj natomiast sprawy mają się odwrotnie. Jesteśmy na telewizji, a nie w telewizji. Tak samo z on the radio.

 1. On wszedł do budynku.
 • Incorrect: He entered to the building./He entered into the building.
 • Correct: He entered the building.

I znów to to… Po czasowniku enter nie używamy żadnego przyimka pomiędzy enter a miejscem do którego się wchodzi. Należy jeszcze pamiętać, że czasownika enter nie używamy także w odniesieniu do pojazdów, co powinno prawidłowo brzmieć He goes into the car.

 1. Adam nie napisał zadania domowego.
 • Adam didn’t write his homework.
 • Adam didn’t do his homework.

Kalkulując z polskiego rzeczywiście powinno tak być, ale niestety w języku angielskim nie można tak powiedzieć. Write możemy do kogoś, ale homework możemy jedynie do. Write sb’s homework nie oznacza odrobić zadanie domowego.

Nauka języka nie jest prosta dla nikogo. A szczególnie, gdy jesteśmy na etapie, w którym posiadamy taki zasób słów, aby być w stanie przetłumaczyć sobie niemalże każde zdanie, jednak nie potrafimy jeszcze myśleć w danym języku.

Nie ma się jednak co martwić! Każdy się uczy i każdy popełnia błędy. Język jest zbiorem pewnego konstruktu myślowego, który definiuje odrębnie każdą nację, co pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na rzeczywistość.

W Centrum Szkoleń Językowych Lingua Stricte dowiesz się, jak od samego początku uczyć się myśleć zwrotami, a nie pojedynczymi słówkami,

dzięki czemu łatwiej będzie ci not do mistakes:-)

 

Wiktoria Florek