Angielski dla firm - specjalizacje

Oferujemy profesjonalny szkolenia języka angielskiego dla firm. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, proponujemy szkolenia językowe dedykowane poszczególnym branżom. Nasz kurs angielskiego specjalistycznego został stworzony z myślą o specjalistach, których praca wymaga znajomości zarówno języka angielskiego ogólnego, jak i branżowego.
Zapoznanie się z angielską terminologią branżową umożliwia uczestnikom szkolenia zwiększenie efektywności w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami. Dzięki szkoleniom językowym słuchacze zyskują pewność siebie i niezbędne umiejętności potrzebne do pracy w międzynarodowym środowisku.

NIGDY WIĘCEJ:

OD DZIŚ PEŁEN PROFESJONALIZM

OFERUJEMY PROFESJONALNE SZKOLENIA JĘZYKOWE Z DZIEDZIN:

Nasz angielski dla firm skierowany jest do klientów, którzy na co dzień pracują w środowisku biznesowym, wliczając w to kadrę zarządzającą oraz pracowników biurowych. Dzięki szkoleniu obsługa klienta zagranicznego staje się łatwym i satysfakcjonującym zadaniem, a spotkania i negocjacje zaczynają odnosić zamierzony efekt.
Angielski dla firm – Szkolenie adresowane do specjalistów ds. HR. Słuchacze nabywają umiejętności redagowania ofert pracy w języku angielskim, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, a przede wszystkim efektywniej współpracują z obcojęzycznymi klientami poszukującymi pracowników.
Angielski dla firm – Szkolenie przygotowane dla kadry kierowniczej, księgowych oraz specjalistów finansowych. Uczestnicy kursu nabywają umiejętności przygotowania analiz finansowych, zestawień i raportów w języku angielskim oraz prowadzenia rozmów z klientami anglojęzycznymi.
Angielski dla firm – Szkolenie skierowane do inżynierów budownictwa, architektów oraz wszystkich specjalistów związanych z budownictwem i nieruchomościami. Słuchacze nabywają umiejętności przygotowania dokumentacji i projektów budowlanych w języku angielskim, operatów szacunkowych oraz wszelkich raportów z wizji lokalnych i nadzoru budowlanego.
Angielski dla firm – Szkolenie dedykowane specjalistom z branży TSL. Logistycy i spedytorzy zapoznają się z angielską terminologią branżową, która w znacznym stopniu ułatwia kontakt z cudzoziemcami. W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia związane z zaopatrzeniem, dystrybucją oraz pośrednictwem transportowym.
Angielski dla firm – Szkolenie adresowane do inżynierów oraz specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji technicznej (specyfikacji do przetargu, DTR) w języku angielskim. Kurs przeznaczony jest również dla personelu utrzymania ruchu. Słuchacze podnoszą swoje kompetencje językowe z zakresu poprawnego czytania i omawiania dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn oraz nabywają swobody językowej w kontaktach z zagranicznym wsparciem technicznym.
Angielski dla firm – Szkolenie przygotowane z myślą o lekarzach, pielęgniarkach, opiekunach, a także przedstawicielach farmaceutycznych i medycznych. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem specjalistycznym oraz pomoc w osiągnięciu poziomu językowego, który pozwala na sprawną komunikację zarówno z pacjentami, jak i przedstawicielami służby zdrowia w międzynarodowym środowisku.

ZAPEWNIAMY:

ANGIELSKI DLA FIRM
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Widoczny rezultat

Regularne uczestnictwo w kursie efekt: Słuchacze wykorzystują nabyte umiejętności w codziennej pracy

Szybka i bezproblemowa obsługa klienta

Wzrost kompetencji językowych efekt: Sprawna i klarowna komunikacja z zagranicznymi klientami

Podwyższenie jakości oferowanych usług

Usługi poszerzone o współpracę w języku angielskim efekt: Wzrost liczby klientów i ich satysfakcji

Polepszenie wizerunku firmy

Wzrost kompetencji językowych efekt: Sprawna i klarowna komunikacja z zagranicznymi klientami

Szybki zwrot kosztów szkolenia

Inwestycja w kurs języka angielskiego efekt: Zwiększenie zysków w firmie dzięki wyszkolonym pracownikom

SZKOLENIE Z UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH — SPECIFIC LANGUAGE SKILLS COURSE

Umiejętności powszechnie stosowane w środowisku pracy

Nieodłączną część szkoleń specjalistycznych stanowią komponenty wspomagające realizację strategii biznesowych oraz projektów międzynarodowych.

Szkolenia warsztatowe ukierunkowane są na praktyczne zastosowanie języka angielskiego w kontaktach z obcokrajowcami. W trakcie warsztatów wykorzystujemy precyzyjnie przygotowane materiały odnoszące się do poszczególnych komponentów tak, aby uczestnicy mogli w krótkim czasie osiągnąć zamierzony cel.

Nasza propozycja składa się z dwóch modułów:

ANGIELSKI W BIZNESIE

prezentacje

wystąpienia publiczne

konferencje

negocjacje

prowadzenie i uczestnictwo w spotkaniach

"business socialising", czyli zacieśnianie kontaktów biznesowych

ANGIELSKI W BIURZE:

telefonowanie

przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych

raportowanie

przygotowanie umów

prowadzenie korespondencji handlowej

SZKOLENIE Z KULTURY BIZNESU — BUSINESS CULTURE COURSE

Czynnikiem decydującym o powodzeniu realizowanych projektów zagranicznych nie jest sama umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, ale znajomość międzynarodowej kultury biznesu.

Kultura, z jakiej pochodzimy ma ogromny wpływ na to, co widzimy, robimy i mówimy. Steruje ona naszymi zachowaniami i oczekiwaniami wobec innych ludzi. To, co postrzegamy jako normalne i odpowiednie, dla innych może okazać się kuriozalne i niestosowne.

Podczas szkolenia omawiamy kluczowe kwestie mające wpływ na komunikację podczas międzynarodowych spotkań. Oferowany przez nas język angielski dla firm oferuje poznanie kultury biznesu.

UCZESTNICY SZKOLENIA POZNAJĄ ODPOWIEDZI M.IN. NA PYTANIA:

Zapraszamy do kontaktu w celu dopasowania szkoleń do Państwa potrzeb.