Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy krótki opis proponowanego przebiegu szkoleń organizowanych przez Lingua Stricte.

Wartością nadrzędną jaką wyznajemy jest jasna współpraca z instytucją, w jakiej przeprowadzamy szkolenia, na dogodnych warunkach, co pozwala nam zająć się kluczową kwestią – doskonaleniem kompetencji językowych Państwa podwładnych.

PRZEBIEG SZKOLENIA:

01

ROZPOZNANIE POTRZEB

Przed rozpoczęciem szkolenia analizujemy profile uczestników, ich obowiązki zawodowe pod kątem stosowania języka obcego oraz trudności językowe, jakie napotykają w codziennej pracy. Dzięki indywidualnej analizie, dopasowujemy rodzaj szkolenia i czas jego trwania do potrzeb i możliwości klienta.

EWALUACJA NA POCZĄTKU SZKOLENIA

Przeprowadzamy ocenę kompetencji językowych każdego z uczestników za pomocą testu poziomującego. Wyniki diagnozy pokazują nam, jaki poziom reprezentuje słuchacz i jakie aspekty wymagają poprawy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dzielimy uczestników na grupy.

02

03

PRZYGOTOWANIE PROGRAMU SZKOLENIA

Przygotowując program zajęć, opieramy się na wynikach testu poziomującego z uwzględnieniem bieżących potrzeb słuchaczy. Pomagamy również w wyznaczeniu realnych i mierzalnych celów, jakie uczestnicy chcą osiągnąć na zakończenie szkolenia.

ETAP SZKOLENIA

W trakcie szkolenia ćwiczymy i rozwijamy sprawności językowe. Ogromną uwagę przywiązujemy do rozwijania płynności w mówieniu. Słuchacze aktywnie uczestniczący w szkoleniu, przyswajają terminologię branżową oraz nabywają umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w obsłudze klienta anglojęzycznego.

04

05

EWALUACJA NA KOŃCU SZKOLENIA

Szkolenie kończy się oceną postępów, jakich dokonali słuchacze. Przygotowujemy raport , który zawiera opis umiejętności nabytych
w trakcie szkolenia, obszary wymagające poprawy oraz rekomendację do dalszego rozwoju językowego.

W trakcie szkolenia przewidujemy testy w celu monitorowania postępów w nauce.