Język polski dla firm

Zaprasza Państwa do współpracy w ramach projektu KOMPLEKSOWY KURS POLSKIEGO – BUDUJ WARTOŚĆ PRACOWNIKA. Założeniem projektu jest dostarczenie pracownikom cudzoziemcom zatrudnionym na produkcji możliwości rozwoju językowego poprzez naukę polskiego komunikacyjnego oraz polskiego technicznego. Cały projekt ma na celu stworzenie jasnego przepływu informacji w trakcie pracy, a tym samym bezproblemowego wyrobienia normy na linii produkcyjnej.

ORGANIZUJEMY

DLACZEGO LINGUA STRICTE?

Jesteśmy wykwalifikowanymi lektorami języka polskiego dla obcokrajowców. Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas,
że nie ma rzeczy niemożliwych.

POMAGAMY

ZAPOBIEGAMY

GWARANTUJEMY SZYBKI POSTĘP W NAUCE!

Zakres oferowanych przez nas szkoleń zawiera:

Doskonalenie sprawności językowych

pisanie, czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu

Nauka gramatyki oraz słownictwa

Słownictwo branżowe, pisanie maili, rozmowy negocjacyjne, raportowanie

Pracownikom produkcji proponujemy kursy polskiego: ogólny oraz techniczny

JĘZYK POLSKI BIZNESOWY dla kursów indywidualnych

Aby rozpocząć szkolenie POLSKI BIZNESOWY, klient powinien znać podstawy gramatyki i umieć posługiwać się językiem w typowych sytuacjach codziennych. Istotna jest zatem znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie A1+.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

na wszystkich poziomach zaawansowania (od A0 do C2)

język oficjalny

tematykę i słownictwo zgodne z daną branżą

prezentacje

negocjacje

pisanie oficjalnych e-maili i innych dokumentów

Wszyscy słuchacze mają szansę na perfekcyjne przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych z polskiego dla cudzoziemców.

ZAUFALI NAM M.IN.

ZAUFALI NAM

BEZPOŚREDNI KONTAKT