Język polski dla obcokrajowców w firmach

Pomagamy firmom zatrudniającym cudzoziemców w jasnym przepływie informacji w trakcie pracy, a co za tym idzie w zwiększeniu przychodu. Wspieramy poprzez profesjonalną organizację i prowadzenie kursu języka polskiego, korzystając z najnowszych metod nauki i narzędzi.

Organizujemy

Kurs polskiego dla obcokrajowców w Poznaniu - jaki jest cel?

Nasze doświadczenie na przestrzeni lat pokazało, że nie ma na rynku dwóch takich samych firm z tymi samymi wyzwaniami i potrzebami. Od początku naszej działalności staraliśmy się stworzyć optymalny, dopasowany do potrzeb klientów program nauczania, aby proces doskonalenia umiejętności językowych przebiegł z pozytywnym rezultatem. W końcu udało nam się przygotować taki program nauczania i rozwoju językowego, który skutecznie pomaga kursantom w osiągnięciu pożądanego celu nauki.

  • Podczas szkolenia skupiamy się na rozwijaniu i ćwiczeniu różnych sprawności językowych. Ogromną uwagę przywiązujemy do rozwijania płynności i swobody w mówieniu. Kursanci aktywnie uczestnicząc w kursie, mają możliwość przyswoić branżową terminologię oraz nabyć umiejętności komunikacyjne niezbędne do budowania relacji z klientami.
  • Po zakończeniu szkolenia przeprowadzamy ocenę postępów, jakie osiągnęli uczestnicy. Tworzymy raport zawierający opis nabytych umiejętności językowych, identyfikujemy obszary wymagające poprawy i dajemy rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju językowego.W naszych działaniach priorytetem jest jasna komunikacja i współpraca z instytucją, w której przeprowadzamy szkolenia. Dzięki temu możemy skoncentrować się na kluczowym aspekcie – doskonaleniu kompetencji językowych Państwa pracowników.

Kurs polskiego dla obcokrajowców w Poznaniu - organizacja zajęć

Nasze kursy językowe dla firm są skrojone na miarę potrzeb i oczekiwań klientów. Współpracujemy z różnymi firmami, dostosowując programy szkoleniowe pod indywidualne potrzeby i wymagania danej organizacji.

  • Analizujemy profile zawodowe naszych uczestników, ich obowiązki pod kątem stosowania języka obcego oraz trudności językowe, jakie napotykają w codziennej pracy. Dzięki takiej indywidualnej analizie możemy dopasować rodzaj szkolenia i czas jego trwania do potrzeb i możliwości klienta.
  • Przygotowując program zajęć, opieramy się na wynikach testu poziomującego, który precyzyjnie ocenia kompetencje językowe każdego uczestnika. Analizujemy wyniki i uwzględniamy bieżące potrzeby słuchaczy naszej szkoły. Ponadto, pomagamy im wyznaczyć realne i mierzalne cele, jakie chcą osiągnąć na koniec kursu.

Kurs polskiego dla obcokrajowców w Poznaniu - forma nauki i metoda

Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, ich dyspozycyjność, predyspozycje do nauki języka oraz motywację, nasze przygotowane kursy języka polskiego obejmują:

Zwykle zajęcia stacjonarne prowadzone są dla grup pracowników w fabrykach ze zmianowym systemem pracy. Stacjonarna nauka jest również pożądana przez osoby, które chciałyby uczyć się przed pracą lub tuż po niej.

Zajęcia online proponujemy wszystkim obcokrajowcom, którzy przebywają poza granicami Polski lub też preferują naukę online.

Zajęcia hybrydowe, to znaczy na zmianę stacjonarnie i online są świetnym rozwiązaniem dla ekspatów, kursantów na wyższych stanowiskach, którzy często podróżują i trudno jest ustalić jednolity grafik zajęć.

 Blended learning z Lingua Stricte, to kurs z aplikacją do samodzielnej nauki oraz zajęcia z lektorem. Dzięki takiej formie przyswajania języka polskiego, uczeń jest w stanie zapamiętać większy materiał w krótszym czasie.

Kursanci mogą uczestniczyć w zajęciach z języka polskiego ogólnego lub branżowego, zwykle technicznego. W głównej mierze język techniczny to język używany w fabrykach na produkcji.  Dlatego też na naszych kursach, słuchacze pracują na:

  • materiałach autentycznych,
  • instrukcjach obsługi maszyn/opisach i DTR,
  • konkretnej dokumentacji technicznej,
  • raportach.

Dlaczego Lingua Stricte?

POMAGAMY

ZAPOBIEGAMY

Pierwszy krok do sukcesu to DECYZJA

Zamów bezpłatną konsultację, a w ciągu 15 minut możemy poszukać wstepnych rozwiązań wyzwania z jakim mierzysz sie Ty lub Twoja firma. Sprawdzisz nasze propozycje i ocenisz czy nauka z Nami ma sens.

Paulina N CEO

Kurs polskiego dla obcokrajowców
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach

Widoczny rezultat

Regularne uczestnictwo w kursie efekt: Słuchacze wykorzystują nabyte umiejętności w codziennej pracy

Szybka i bezproblemowa komunikacja

Wzrost kompetencji językowych
efekt:
Sprawne wykonywanie obowiązków i wzrost sprzedaży

Podwyższenie jakości oferowanych usług

Usługi z możliwością porozumiewania się po polsku
efekt:
Wzrost liczby klientów i ich satysfakcji

Polepszenie wizerunku firmy

Wzrost kompetencji językowych
efekt:
Sprawna i klarowna komunikacja z klientami

Szybki zwrot kosztów szkolenia

Inwestycja w kurs języka polskiego
efekt:
Zwiększenie zysków w firmie dzięki wyszkolonym pracownikom

Nasi Klienci o Nas

Jesteśmy zadowoleni z wysokiego poziomu nauczania, przygotowywania zajęć oraz metod nauczania.Kadra Szkoły jest kompetentna z profesjonalnym podejściem do ucznia i jego potrzeb.
Producent Spożywczy LISNER
Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego przygotowania kursu, solidnego podejścia oraz umiejętności rzetelnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.
FlexLink Systems Polska
Wysoki poziom merytoryczny, różnorodność materiałów z języka branżowego oraz zaangażowanie lektora, sprawiają, że wszyscy uczestnicy kursu podnoszą swoje kompetencje językowe.
Eudeco

Zaufali Nam

Pobierz Bezpłatnie Zestawienie inspiracji, by stworzyć silny i zgrany zespół

Sprawdź Nasze Inne Kursy

Angielski i niemiecki branżowy

Wspieramy kursantów w komunikacji po angielsku i niemiecku w środowisku pracy

Kursy egzaminacyjne

Pomagamy w przygotowaniach i powtórkach do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

Polski w Biznesie

Wspieramy w nauce polskiego biznesowego, by nasi kursanci bez problemu odnaleźli się na rynku pracy.

E-learning dla firm

Pomagamy osiągnąć wysoki poziom języka obcego,łącząc aplikację do samodzielnej nauki z lekcjami z lektorem

Chcesz zorganizować unikalny kurs dla swoich pracowników?

Skontaktuj się z nami, a ustalimy w jakich obszarach możemy Ci pomóc.

BEZPOŚREDNI KONTAKT

Język jest kluczem do skutecznego komunikowania się, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. W firmach zatrudniających obcokrajowców, sprawnie przepływająca komunikacja ma kluczowe znaczenie - od niej często zależy sukces projektów lub zwiększenie przychodów. Aby pomóc w jej usprawnieniu, oferujemy profesjonalnie prowadzone kursy języka polskiego dla cudzoziemców.

Kursy prowadzone są z użyciem najnowszych metod nauczania i innowacyjnych narzędzi. Biorąc pod uwagę różne tempo przyswajania informacji przez uczestników oraz ich indywidualne potrzeby, metody i narzędzia dobierane są tak, aby proces nauki był jak najbardziej efektywny. Zdając sobie sprawę, że nie ma dwóch takich samych firm czy osób, każdy program nauczania staramy się odpowiednio dopasować.

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazało, że taka indywidualna ścieżka nauczania jest najskuteczniejsza. Dlatego też nieustannie pracujemy nad jej doskonaleniem. Przygotowaliśmy specjalny program nauczania i rozwoju językowego, który pomaga kursantom osiągnąć pożądany poziom biegłości językowej.

Nie ograniczamy się jednak tylko do jednej narodowości - naukę polskiego oferujemy dla osób z różnych zakątków świata. Nasza oferta obejmuje kursy dla Ukraińców, Anglików, Hiszpanów czy Niemców i wielu innych narodowości.

nauka języka polskiego dla firm Poznań

kursy polskiego dla firm Poznań

kursy języka polskiego dla firm Poznań

szkoła języka polskiego dla firm Poznań

lekcje języka polskiego dla firm Poznań

lekcje polskiego dla firm Poznań

nauka polskiego dla ukraińców Poznań

polski dla ukrainców Poznań

język polski dla ukraińców Poznań

nauka polskiego dla anglików Poznań

polski dla anglików Poznań

język polski dla anglików Poznań

nauka polskiego dla francuzów Poznań

polski dla francuzów Poznań

język polski dla francuzów Poznań

nauka polskiego dla niemców Poznań

polski dla niemców Poznań

język polski dla niemców Poznań

nauka polskiego dla hiszpanów Poznań

polski dla hiszpanów Poznań

język polski dla hiszpanów Poznań

szkoła językowa dla firm Poznań

nauka języka polskiego dla firm Poznań

kursy polskiego dla firm Poznań

kursy języka polskiego dla firm Poznań

szkoła języka polskiego dla firm Poznań

lekcje języka polskiego dla firm Poznań

lekcje polskiego dla firm Poznań

nauka polskiego dla ukraińców Poznań

polski dla ukrainców Poznań

język polski dla ukraińców Poznań

nauka polskiego dla anglików Poznań

polski dla anglików Poznań

język polski dla anglików Poznań

nauka polskiego dla francuzów Poznań

polski dla francuzów Poznań

język polski dla francuzów Poznań

nauka polskiego dla niemców Poznań

polski dla niemców Poznań

język polski dla niemców Poznań

nauka polskiego dla hiszpanów Poznań

polski dla hiszpanów Poznań

język polski dla hiszpanów Poznań

szkoła językowa dla firm Poznań

nauka języka polskiego dla firm Poznań

kursy polskiego dla firm Poznań

kursy języka polskiego dla firm Poznań

szkoła języka polskiego dla firm Poznań

lekcje języka polskiego dla firm Poznań

lekcje polskiego dla firm Poznań

nauka polskiego dla ukraińców Poznań

polski dla ukrainców Poznań

język polski dla ukraińców Poznań

nauka polskiego dla anglików Poznań

polski dla anglików Poznań

język polski dla anglików Poznań

nauka polskiego dla francuzów Poznań

polski dla francuzów Poznań

język polski dla francuzów Poznań

nauka polskiego dla niemców Poznań

polski dla niemców Poznań

język polski dla niemców Poznań

nauka polskiego dla hiszpanów Poznań

polski dla hiszpanów Poznań

język polski dla hiszpanów Poznań

szkoła językowa dla firm Poznań

nauka języka polskiego dla firm Poznań
kursy polskiego dla firm Poznań
kursy języka polskiego dla firm Poznań
szkoła języka polskiego dla firm Poznań
lekcje języka polskiego dla firm Poznań
lekcje polskiego dla firm Poznań
nauka polskiego dla ukraińców Poznań
polski dla ukrainców Poznań
język polski dla ukraińców Poznań
nauka polskiego dla anglików Poznań
polski dla anglików Poznań
język polski dla anglików Poznań
nauka polskiego dla francuzów Poznań
polski dla francuzów Poznań
język polski dla francuzów Poznań
nauka polskiego dla niemców Poznań
polski dla niemców Poznań
język polski dla niemców Poznań
nauka polskiego dla hiszpanów Poznań
polski dla hiszpanów Poznań
język polski dla hiszpanów Poznań
szkoła językowa dla firm Poznań
nauka języka polskiego dla firm Poznań
kursy polskiego dla firm Poznań
kursy języka polskiego dla firm Poznań
szkoła języka polskiego dla firm Poznań
lekcje języka polskiego dla firm Poznań
lekcje polskiego dla firm Poznań
nauka polskiego dla ukraińców Poznań
polski dla ukrainców Poznań
język polski dla ukraińców Poznań
nauka polskiego dla anglików Poznań
polski dla anglików Poznań
język polski dla anglików Poznań
nauka polskiego dla francuzów Poznań
polski dla francuzów Poznań
język polski dla francuzów Poznań
nauka polskiego dla niemców Poznań
polski dla niemców Poznań
język polski dla niemców Poznań
nauka polskiego dla hiszpanów Poznań
polski dla hiszpanów Poznań
język polski dla hiszpanów Poznań
szkoła językowa dla firm Poznań
nauka języka polskiego dla firm Poznań
kursy polskiego dla firm Poznań
kursy języka polskiego dla firm Poznań
szkoła języka polskiego dla firm Poznań
lekcje języka polskiego dla firm Poznań
lekcje polskiego dla firm Poznań
nauka polskiego dla ukraińców Poznań
polski dla ukrainców Poznań
język polski dla ukraińców Poznań
nauka polskiego dla anglików Poznań
polski dla anglików Poznań
język polski dla anglików Poznań
nauka polskiego dla francuzów Poznań
polski dla francuzów Poznań
język polski dla francuzów Poznań
nauka polskiego dla niemców Poznań
polski dla niemców Poznań
język polski dla niemców Poznań
nauka polskiego dla hiszpanów Poznań
polski dla hiszpanów Poznań
język polski dla hiszpanów Poznań
szkoła językowa dla firm Poznań


Decydując się na naszą ofertę, firmy mogą liczyć na profesjonalizm, skuteczność oraz elastyczność dopasowania do ich potrzeb. Dbamy o to, by komunikacja we wnętrzu firmy stała się płynna i transparentna. Jest to nasz kluczowy cel i misja - wspierać firm zatrudniających obcokrajowców poprzez edukację językową.

Jeśli szukasz sprawdzonego rozwiązania w dziedzinie nauki języka polskiego dla swoich obcokrajowych pracowników - zapraszamy do kontaktu!

W dzisiejszych czasach globalizacja sprawia, że coraz więcej firm zatrudnia pracowników z różnych części świata. To znakomita okazja dla wymiany kultur i perspektyw, ale niesie też wyzwanie przekazywania istotnej informacji w sposób klarowny i zrozumiały dla wszystkich. Nasze zadanie polega na pomaganiu takim przedsiębiorstwom w łatwym przepływie informacji, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia ich przychodu.

Naszym głównym narzędziem jest profesjonalna organizacja i prowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców. Korzystamy z najnowszych metod nauki i innowacyjnych narzędzi, aby zapewnić najwyższą jakość edukacji. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazało nam, że każda firma ma własne unikalne wyzwania i potrzeby, dlatego stworzyliśmy program nauczania, który jest elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych wymagań każdego klienta.

Jednym z naszych kluczowych osiągnięć jest opracowanie programu nauczania i rozwoju języka polskiego, który skutecznie pomaga studentom osiągnąć swoje cele edukacyjne. Ten program obejmuje naukę polskiego dla pracowników różnych narodowości - od Ukraińców, przez Anglików i Hiszpanów, po Niemców.

Dziś opowiemy o kluczowej roli, jaką odgrywa nauka języka polskiego dla obcokrajowców zatrudnionych w polskich firmach. Współpraca wielonarodowościowego zespołu wydaje się być obiecująca, ale nie można ignorować wyzwań stojących przed firmami, które decydują się na takie pociągnięcie. Jednym z nich jest bariera językowa, która może zdecydowanie wpływać na efektywność komunikacji i w konsekwencji ograniczać wzrost firmy.

Dobra wiadomość jest taka, że nasza firma specjalizuje się właśnie w pomocy firmom zatrudniającym cudzoziemców. Nasze podejście do nauczania jest innowacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i problemy każdej firmy są dla nas jednymi z najważniejszych aspektów przy tworzeniu programu. W ten sposób zapewniamy najbardziej efektywne i dogłębne nauczanie.

Posiadamy różnorodną ofertę kursów dla różnych nacji - od Ukrainców, przez Anglików, aż po Hiszpanów i Niemców. Każda z tych grup posiada swoje unikalne wyzwania przekładające się na konkretną metodologię nauki.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zrozumieć, że żadna firma nie jest taka sama, a co za tym idzie - nie ma dwóch identycznych programów nauki. Nasze skrojone na miarę kursy to gwarancja sukcesu, zwieńczona pozytywnym rezultatem.

Dbając o ciągłą optymalizację procesu nauczania i ulepszanie narzędzi , korzystamy z najnowszych metod nauki. Takie podejście umożliwia nam stworzenie idealnego środowiska dla rozwoju umiejętności językowych każdego uczestnika kursu.

Jeśli więc jesteś częścią firmy, która szuka profesjonalnej organizacji kursu języka polskiego dla swoich pracowników obcojęzycznych, jesteś we właściwym miejscu. Z radością pomożemy Ci przełamać wszelkie bariery językowe i uczynić Twój biznes jeszcze bardziej prosperującym.

Coraz więcej firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców, dostrzega ogromną wartość wprowadzenia wysoce skutecznych programów nauki języka polskiego. Wynika to z rosnącej potrzeby jasnego przepływu informacji i doskonalenia komunikacji w miejscu pracy, co bezpośrednio przekłada się na wzrost produktuwności i przychodu.

Jednym z ważniejszych aktorów na tym rynku jest nasza firma, specjalizująca się w dostosowywaniu programów nauki języka do indywidualnych potrzeb firmy oraz jej pracowników. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat dowodzi, że nie ma dwóch identycznych firm z tą samą listą wyzwań i oczekiwań - dlatego nasze podejście jest zawsze dostosowane.

Kluczowym elementem naszej proponowanej metodologii jest korzystanie z najnowszych technologii i narzędzi do nauki, które umożliwiają efektywne nabieranie umiejętności językowych. Nasz program nauczania jest oparty na praktycznym użyciu języka, koncentrując się na sytuacjach napotykanych w rzeczywistym środowisku pracy.

Ponadto nasza oferta obejmuje specjalistyczne kursy dla pracowników z różnych krajów - Ukrainy, Anglii, Hiszpanii czy Niemiec. Zrozumienie kulturowych różnic między tymi grupami pozwala nam lepiej dostosować programy do ich osobistych stylów uczenia się i oczekiwań.

Wreszcie, podkreślamy znaczenie ciągłego rozwoju i ulepszania naszych programów. Nigdy nie zapominamy o fakcie, że najważniejszym celem jest osiągnięcie wyników - zarówno przez uczestników kursu jak i firmę jako całość.

Obecny globalny klimat biznesowy, z jego nieustannym naciskiem na rozwój i innowacje, wymaga od firm z całego świata zaakceptowania narastającej różnorodności pracowników. W Polsce, ten trend obejmuje coraz większą liczbę obcokrajowców zatrudnionych w firmach, co prowadzi do znacznej potrzeby efektywnej komunikacji pomiędzy personalem.

Aby wspierać ten proces, wiele firm zwraca się ku szkoleniom językowym dla obcokrajowców. Poprzez organizację kursów języka polskiego dla swoich pracowników, firmy te stwarzają środowisko pracy, które sprzyja płynnej komunikacji międzykulturowej, a co za tym idzie - wspiera wzrost przychodów.

Na naszej platformie edukacyjnej dajemy przestrzeń do profesjonalnej nauki języka polskiego dla niemców, anglików, hiszpanów czy ukraińców. Wykorzystujemy najnowsze metody i narzędzia naukowe, aby dostosować programy do unikalnych potrzeb naszych klientów. Są oni bowiem świadomi tego, że nie ma dwóch identycznych firm z identycznymi wyzwaniami i oczekiwaniami.

Lata doświadczenia nauczyły nas, jak szykować dobrze skrojony program nauczania. Taki, który uwzględnia indywidualne potrzeby kursantów oraz gwarantuje pozytywne rezultaty w doskonaleniu umiejętności językowych. Naszym celem jest dostarczenie strategii językowych skrojonych na miarę dla każdego klienta - zarówno dużego korporacyjnego podmiotu jak i małego przedsiębiorstwa.

Przez lata udoskonalaliśmy naszą metodologię i ostatecznie udało nam się opracować model nauczania języka polskiego dla obcokrajowców, który posiada solidne dowody skuteczności. Ta strategia koncentruje się na dostarczeniu uczniom umiejętności i wiedzy umożliwiających skuteczne posługiwanie się językiem polskim w realnym środowisku biznesowym.

Kiedy zdecydujesz się pójść tą odważną drogą rozwijania umiejętności językowych swojego międzynarodowego zespołu – my staniemy u twojego boku. Wiemy jak pomóc firmom takim jak twoja w przełamywaniu barier językowych i kulturalnych.