Jak wygląda komunikacja z cudzoziemcami na produkcji w Polsce?

  Największą barierą w pracy cudzoziemców jest bariera językowa. Aż 72% Ukraińców chce nauczyć się języka polskiego. Jest to dla nich motywacja do lepszej i wydajniejszej pracy. To bezpośrednio przekłada się na wysoki poziom produkcji, mniejsze koszty funkcjonowania zakładu produkcyjnego  a pośrednio na osiągany zysk! Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku liczba obcokrajowców z  ważnym zezwoleniem na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła o 43,5 tys. osób. To głównie obywatele Ukrainy i Białorusi.  – Pod koniec września zezwolenia na pobyt posiadało w sumie 415,5 tys. osób. – czytamy w Gazecie Prawnej. Wzloty i upadki…

 

Największą barierą w pracy cudzoziemców jest bariera językowa. Aż 72% Ukraińców chce nauczyć się języka polskiego. Jest to dla nich motywacja do lepszej i wydajniejszej pracy. To bezpośrednio przekłada się na wysoki poziom produkcji, mniejsze koszty funkcjonowania zakładu produkcyjnego  a pośrednio na osiągany zysk!

Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku liczba obcokrajowców z  ważnym zezwoleniem na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła o 43,5 tys. osób. To głównie obywatele Ukrainy i Białorusi.  – Pod koniec września zezwolenia na pobyt posiadało w sumie 415,5 tys. osób. – czytamy w Gazecie Prawnej.

Wzloty i upadki komunikacji z obcokrajowcami w zakładach produkcyjnych.

Zakłady produkcyjne zajmują drugie miejsce pod względem sektorów, w których pracują cudzoziemcy.

Problemy z komunikacją

Obcokrajowy mają oczekiwania w stosunku do pracodawców, ponieważ polska władza nie jest w stanie zapewnić ich potrzeb. 45,6%z nich oczekuje pomocy w adaptacji, natomiast 31,3% chciałoby wziąć udział w kursie językowym. – Niemal co trzeci Ukrainiec przyznaje się, że zupełnie nie zna języka polskiego, a prawie co czwarty oświadczył, że źle włada tym językiem.– czytamy w raporcie EWL.

Bariera językowa największą bolączką w komunikacji

Największą barierą dla cudzoziemców w pracy w przemyśle, ale nie tylko,  jest nieznajomość polskiego języka. Takie tezy są wykazywane we wszystkich badaniach na temat pracy cudzoziemców w Polsce.

– Do najczęściej występujących barier w zatrudnianiu cudzoziemców należą: bariera językowa, krótki okres zatrudnienia wiążący się z ograniczeniem obowiązywania prawa pobytu (…)– czytamy w raporcie.

Skutki problemów z komunikacją

Bariera językowa powoduje, że pracownicy obcych narodowości już pierwszego dnia są segregowani na tych, którzy potrafią się porozumieć i na pozostałych. Wyodrębniani są przedstawiciele znający język, którzy są odpowiedzialni za przekazywanie informacji od pracodawcy pozostałym. To często rodzi konflikty i niedomówienia.

Bariera językowa ma również przełożenie bezpośrednio na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Już podczas szkolenia BHP oraz szkolenia stanowiskowego jest konieczność zatrudnienia tłumacza. W trakcie pracy przez brak właściwej komunikacji spowodowanej barierą językową dochodzi do wielu pomyłek, które bezpośrednio wpływają na niewykonanie w czasie norm produkcyjnych. To powoduje zaangażowanie do kolejnych prób wyjaśniania procedur i zakresu obowiązków, co implikuje obniżenie motywacji do pracy dla pracownika i wzrost kosztów dla pracodawcy.

Wzrost produkcji w dużej mierze jest zasługą obcokrajowców

Według danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w I-III kwartale 2019 r. była o 4,5% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,9%). Do wzrostu poziomu produkcji przyczyniają się również obcokrajowcy. Są dobrymi pracownikami, którzy przy właściwej motywacji są w stanie realnie przyczyniać się do uzyskania zysków dla swoich pracodawców. Dlatego istotne są odpowiednie metody motywacji pracowników w zakładach produkcyjnych.

Metody motywacji obcokrajowców

Dodatkowe świadczenia w zakładzie produkcyjnym

W województwie śląskim przeprowadzono analizę, z której wynika, że do najczęściej zapewnianych cudzoziemcom dodatkowych świadczeń zaliczyć można: (…) wyżywienie, odzież roboczą i posiłek regeneracyjny, bezpłatne kursy języka polskiego, kursy podnoszące kwalifikacje, bezpłatne kursy na operatorów wózków widłowych oraz dodatek za rozłąkę – czytamy w raporcie.

Jeśli chcesz, by Twój pracownik był zmotywowany, a przede wszystkim efektywnie pracował i przynosił wyższe zyski, Buduj Jego Wartość! Już teraz kliknij w przycisk i uzupełnił formularz kontaktowy, a otrzymasz specjalną ofertę Naszego Projektu 2020: Kurs Polskiego Formula Business WOW!

Pracodawcy lekceważą kurs języka polskiego?

Dodatkowe świadczenia oferowane przez pracodawcę to głównie mieszkanie i wyżywienie, o czym dowiadujemy się również z raportu Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce. Niestety pracodawcy często oferują inne formy pomocy, chociaż cudzoziemcy na pierwszym miejscu wskazują barierę językową jako najbardziej problematyczną. 

Patrząc w przyszłość, warto zastanowić się nad kwestią zysków, a przede wszystkim strat w firmie z powodu nieumiejętnej komunikacji z pracownikiem. Aby czerpać korzyści z pracy obcokrajowych pracowników, pracodawcy muszą we własnym zakresie zainwestować w podniesienie ich umiejętności językowych, wzmacniając tym samym motywację do działania.

Dlatego, mimo wielu wzlotów i upadków w trakcie pracy na produkcji, by komunikacja między przełożonymi a pracownikami była klarowna i przynosiła same sukcesy, jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym PROJEKTEM 2020 – KURS POLSKIEGO: FORMULA BUSINESS WOW.