6 problemów na produkcji, które generują wysokie straty. Wymysł czy prawda?

 

Zatrudnianie pracowników obcokrajowych, to rozsądne rozwiązanie, przede wszystkim w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy. Szczególnie pracownicy zza wschodniej granicy doceniają możliwość godnych zarobków.

Niestety, często mimo szczerych chęci, to właśnie bariera językowa powoduje problemy, które są przyczyną strat na produkcji. Z jakimi pomyłkami obcokrajowców, można spotkać się w zakładzie produkcyjnym i  jak sobie z nimi radzić?

Opóźnienia

Produkcja to dział, w którym czas ma szczególnie istotne znaczenie. Wszelkie przestoje na linii produkcyjnej powodują straty w zyskach firmy, a do takich może doprowadzić słaba znajomość języka przez obcokrajowców pracujących na produkcji. Czasem wystarczy niewiele – niezrozumienie prostej instrukcji lub niewłaściwe użycie maszyny produkcyjnej.

Niegospodarność

Brak znajomości języka może prowadzić do zmarnowania wykorzystywanego w produkcji materiału. Wiąże się to z koniecznością oczekiwania na nową dostawę czy też koniecznością naprawy maszyny przez firmę zewnętrzną.

W obydwu przypadkach, oprócz strat na czasie, dochodzą jeszcze straty finansowe. Również niezrozumienie poleceń przełożonego dotyczących informacji o potrzebach rodzajów materiałów do produkcji może skutkować tym, że zostaną zamówione materiały niewłaściwe, w niewłaściwej ilości lub ich dostarczenie nie nastąpi na czas.

Nadprodukcja

Praca obcokrajowców różni się od pracy polskich obywateli. Cudzoziemcy chcą zarobić dużo i szybko. Pracują często w nadgodzinach, bo zależy im wykorzystać czas spędzony poza ojczyzną do maksimum. Może to prowadzić do nadprodukcji, która nie jest pożądana. Brak lub zła komunikacja między kierownikiem produkcji a pracownikiem, może powodować niezrozumienie norm produkcyjnych. Nadwyżka produkcji musi być w efekcie magazynowana, co bezpośrednio przekłada się na koszty funkcjonowania zakładu.

Uszkodzenia

Koszty generowane przez niewykwalifikowanych językowo pracowników to temat do osobnej dyskusji. Wystarczy, że pracownik w niewłaściwy sposób użyje materiału przeznaczonego do produkcji lub nie dokona jego rozpakowania z należytą ostrożnością, na jaką wskazują napisy i instrukcje widniejące na opakowaniu, co może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia towaru i w konsekwencji – do jego zmarnowania.

Jakość obsługi

Problemy z komunikacją językową pracowników mogą także rzutować na jakość obsługi klientów i ogólny wizerunek firmy. Przypuśćmy sytuację, w której pracownik – obcokrajowiec zajmuje się wysyłką towaru do klienta, ale z powodu braku kwalifikacji językowych błędnie adresuje przesyłkę, przez co towar nie dociera do właściwego klienta.

Nieudolność pracownika nie będzie żadnym usprawiedliwieniem dla klienta, który z pewnością nie będzie zadowolony z opóźnienia, jakości obsługi i bardzo możliwe, że zechce podzielić się negatywną opinią z innymi potencjalnymi klientami firmy.

Bezpieczeństwo BHP

Pracownik produkcji bez odpowiedniego przeszkolenia językowego tworzy także niebezpieczeństwo – zarówno dla siebie samego, jak i dla pozostałych pracowników. Linia produkcyjna to szereg maszyn, których niewłaściwe użycie może skończyć się uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet utratą życia.

Jedno błędne zrozumienie komunikatu może zatem doprowadzić do nieodwracalnej tragedii, za którą – jako kierownicy produkcji – możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności, gdyż to w naszej gestii jest zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczną pracę. W przypadku cudzoziemców istnieje potrzeba szkoleń BHP wraz z tłumaczem języka, np. ukraińskiego – co oczywiście generuje kolejne koszty.

Wszystkie te problemy mają bezpośredni wpływ na straty w zakładzie produkcyjnym, a tym samym ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Inwestycja w kursy języka polskiego dla obcokrajowców jest odpowiedzią na potrzeby pracowników, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, w tym językowe.

W dłuższym okresie inwestycja przyniesie same korzyści. Przede wszystkim zmniejszy się poziom strat w zakładzie produkcyjnym, a zamierzony efekt zostanie osiągnięty!

Dlatego już teraz porozmawiajmy, w jaki sposób Nasze KURSY JĘZYKA POLSKIEGO OGÓLNEGO & TECHNICZNEGO usprawnią pracę w Twoim zakładzie produkcyjnym.

Oprócz kursu stricte językowego, proponujemy dodatkowe warsztaty. Jakie? Skontaktuj się z Nami, by poznać szczegóły.

W imieniu zespołu, serdecznie zapraszam.

Paulina Nawrocka, Dyrektor Zarządzający