6 problemów na produkcji, które generują wysokie straty. Wymysł czy prawda?

  Zatrudnianie pracowników obcokrajowych, to rozsądne rozwiązanie, przede wszystkim w obecnej sytuacji na rynku pracy. Szczególnie pracownicy zza wschodniej granicy doceniają możliwość godnych zarobków. Opóźnienia Produkcja to dział, w którym czas ma szczególnie istotne znaczenie. Wszelkie przestoje na linii produkcyjnej powodują straty w zyskach firmy, a do takich może doprowadzić słaba znajomość języka przez obcokrajowców pracujących na produkcji. Czasem wystarczy niewiele – niezrozumienie prostej instrukcji lub niewłaściwe użycie maszyny produkcyjnej. Niegospodarność Brak znajomości języka może prowadzić do zmarnowania wykorzystywanego w produkcji materiału. Wiąże się to z koniecznością oczekiwania na nową dostawę czy też koniecznością naprawy maszyny przez firmę zewnętrzną. W…

 

Zatrudnianie pracowników obcokrajowych, to rozsądne rozwiązanie, przede wszystkim w obecnej sytuacji na rynku pracy. Szczególnie pracownicy zza wschodniej granicy doceniają możliwość godnych zarobków.

Opóźnienia

Produkcja to dział, w którym czas ma szczególnie istotne znaczenie. Wszelkie przestoje na linii produkcyjnej powodują straty w zyskach firmy, a do takich może doprowadzić słaba znajomość języka przez obcokrajowców pracujących na produkcji. Czasem wystarczy niewiele – niezrozumienie prostej instrukcji lub niewłaściwe użycie maszyny produkcyjnej.

Niegospodarność

Brak znajomości języka może prowadzić do zmarnowania wykorzystywanego w produkcji materiału. Wiąże się to z koniecznością oczekiwania na nową dostawę czy też koniecznością naprawy maszyny przez firmę zewnętrzną.

W obydwu przypadkach, oprócz strat na czasie, dochodzą jeszcze straty finansowe. Również niezrozumienie poleceń przełożonego dotyczących informacji o potrzebach rodzajów materiałów do produkcji może skutkować tym, że zostaną zamówione materiały niewłaściwe, w niewłaściwej ilości lub ich dostarczenie nie nastąpi na czas.

Nadprodukcja

Praca obcokrajowców różni się od pracy polskich obywateli. Cudzoziemcy chcą zarobić dużo i szybko. Pracują często w nadgodzinach, bo zależy im wykorzystać czas spędzony poza ojczyzną do maksimum. Może to prowadzić do nadprodukcji, która nie jest pożądana. Brak lub zła komunikacja między kierownikiem produkcji a pracownikiem, może powodować niezrozumienie norm produkcyjnych. Nadwyżka produkcji musi być w efekcie magazynowana, co bezpośrednio przekłada się na koszty funkcjonowania zakładu.

Uszkodzenia

Koszty generowane przez niewykwalifikowanych językowo pracowników to temat do osobnej dyskusji. Wystarczy, że pracownik w niewłaściwy sposób użyje materiału przeznaczonego do produkcji lub nie dokona jego rozpakowania z należytą ostrożnością, na jaką wskazują napisy i instrukcje widniejące na opakowaniu, co może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia towaru i w konsekwencji – do jego zmarnowania.

Jakość obsługi

Problemy z komunikacją językową pracowników mogą także rzutować na jakość obsługi klientów i ogólny wizerunek firmy. Przypuśćmy sytuację, w której pracownik – obcokrajowiec zajmuje się wysyłką towaru do klienta, ale z powodu braku kwalifikacji językowych błędnie adresuje przesyłkę, przez co towar nie dociera do właściwego klienta.

Nieudolność pracownika nie będzie żadnym usprawiedliwieniem dla klienta, który z pewnością nie będzie zadowolony z opóźnienia, jakości obsługi i bardzo możliwe, że zechce podzielić się negatywną opinią z innymi potencjalnymi klientami firmy.

Bezpieczeństwo BHP

Pracownik produkcji bez odpowiedniego przeszkolenia językowego tworzy także niebezpieczeństwo – zarówno dla siebie samego, jak i dla pozostałych pracowników. Linia produkcyjna to szereg maszyn, których niewłaściwe użycie może skończyć się uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet utratą życia.

Jedno błędne zrozumienie komunikatu może zatem doprowadzić do nieodwracalnej tragedii, za którą – jako kierownicy produkcji – możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności, gdyż to w naszej gestii jest zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczną pracę. W przypadku cudzoziemców istnieje potrzeba szkoleń BHP wraz z tłumaczem języka, np. ukraińskiego – co oczywiście generuje kolejne koszty.

Wszystkie te problemy mają bezpośredni wpływ na straty w zakładzie produkcyjnym, a tym samym ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Inwestycja w kursy języka polskiego dla obcokrajowców jest odpowiedzią na potrzeby pracowników, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, w tym językowe.

W dłuższym okresie inwestycja przyniesie same korzyści. Przede wszystkim zmniejszy się poziom strat w zakładzie produkcyjnym, a zamierzony efekt zostanie osiągnięty!

Dlatego już teraz porozmawiajmy, w jaki sposób Nasze KURSY JĘZYKA POLSKIEGO OGÓLNEGO & TECHNICZNEGO usprawnią pracę w Twoim zakładzie produkcyjnym.

Oprócz kursu stricte językowego, proponujemy dodatkowe warsztaty. Jakie? Skontaktuj się z Nami, by poznać szczegóły.