Jak przejść proces zmiany w zespole w dobie pandemii?

  Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 mocno zachwiała światową gospodarką. Po wydłużającym się okresie lockdownu wielu przedsiębiorcom przyszło odrabiać gigantyczne straty finansowe. Sytuacja wymaga więc podjęcia szczególnych działań, aby prowadzenie działalności i organizacja pracy w nowej rzeczywistości była sprawna i przynosiła oczekiwane zyski. Konieczność odrabiania strat wymaga również wdrożenia wielu nowych rozwiązań. Jak przejść proces tej zmiany w swoim zespole? Jak koronawirus wpływa na funkcjonowanie firm? Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) po analizie tempa rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnego za chorobę COVID-19 uznała, że stanowi on zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Niemalże wszystkie firmy na całym świecie muszą więc liczyć się z…

 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 mocno zachwiała światową gospodarką. Po wydłużającym się okresie lockdownu wielu przedsiębiorcom przyszło odrabiać gigantyczne straty finansowe. Sytuacja wymaga więc podjęcia szczególnych działań, aby prowadzenie działalności i organizacja pracy w nowej rzeczywistości była sprawna i przynosiła oczekiwane zyski. Konieczność odrabiania strat wymaga również wdrożenia wielu nowych rozwiązań. Jak przejść proces tej zmiany w swoim zespole?

Jak koronawirus wpływa na funkcjonowanie firm?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) po analizie tempa rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnego za chorobę COVID-19 uznała, że stanowi on zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Niemalże wszystkie firmy na całym świecie muszą więc liczyć się z trudnościami, jakie powoduje pandemia:

 • przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców,
 • spadający popyt na oferowane produkty,
 • większe koszty zakupu surowców i materiałów,
 • trudności logistyczne,
 • opóźnienia w realizacji zamówień,
 • przygotowanie bezpiecznych i higienicznych stanowisk pracy,
 • niewystarczające lub nadprogramowe zasoby ludzkie.

Wzrost ryzyka operacyjnego i strategicznego wymaga więc szybkiej reakcji ze strony zarządów i managerów.

Jak przeorganizować działalność firmy w czasie pandemii?

Sprawne działanie firmy oraz organizacja pracy w dobie pandemii koronawirusa wymaga nie tylko zaktualizowania strategii zarządzania ryzykiem w firmie, ale również uwzględnienia wszystkich wytycznych higienicznych. Wzorem doskonale zorganizowanych przedsiębiorstw międzynarodowych należy:

 1. Utworzyć decyzyjne zespoły interwencyjne – wykwalifikowane osoby reagujące na bieżące problemy.
 2. Ocenić ryzyko i ustalić plan ciągłości działania w zakresie pracy pracowników, outsourcingu, łańcucha dostaw, kwestii związanych z decyzjami rządowymi.
 3. Ustalić zasady komunikacji pomiędzy pracownikami oraz z kontrahentami – pozytywne relacje i spokój są podstawą działalności.
 4. Zagwarantować pracownikom dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne podczas pracy w tym trudnym czasie – elastyczne warunki pracy.
 5. Zaplanować, jak uniknąć przerw w produkcji – dodatkowe pomieszczenia i kanały zaopatrzeniowe.
 6. Poszukać rozwiązań związanych z zatrzymaniem dotychczasowych klientów i dotrzymaniem podpisanych umów – konieczność rozmowy z kontrahentami i przedstawienie im zaistniałych trudności.
 7. Wdrożyć rządowe wytyczne sanitarne w celu zabezpieczenia zdrowia pracowników oraz kontrahentów.
 8. Sprawdzić, czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa informacji oraz danych o pracownikach – zapisywanie, kto miał z kim fizyczny kontakt w razie zakażenia.
 9. Dostosować budżet firmy do zaistniałej sytuacji rynkowej – wymaga obniżenia oczekiwań finansowych za rok 2020 i zagwarantowania płynności finansowej.
 10. Zaktualizować zasady zarządzania ryzykiem w firmie – gotowość na nagłe sytuacje kryzysowe jest kluczem do prawidłowej reakcji i radzenia sobie w czasie pandemii.

Pomyśl o rozwoju firmy

Okres pandemii oraz spadek obrotów firmy w kraju można też wykorzystać. Może okazać się, że jest to idealny czas na podbój rynku zagranicznego. Eksport towarów za granicę wymaga co prawda przeorganizowania swojej działalności, jednak jeśli zostanie dobrze zaplanowany, przyniesie większe zyski firmie.

Konieczne będzie nie tylko spełnienie warunków formalnych do wejścia na rynek zagraniczny, ale również szkolenia językowe dla kluczowych pracowników. Najbardziej uniwersalny będzie język angielski branżowy, za pomocą którego można się porozumiewać niemalże na całym świecie. Dodatkowo koszty produkcji możesz znacznie ograniczyć, decydując się na zatrudnienie cudzoziemców. Stanowiska produkcyjne w Polsce chętnie obejmują Ukraińcy, którym warto zapewnić kurs języka polskiego dla cudzoziemców. W ogólnym rozrachunku taka inwestycja może szybko się zwrócić oraz zlikwidować wszystkie trudności komunikacyjne na linii pracownik – przełożony, a także pomiędzy współpracownikami.