Regulamin i Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje odnośnie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego pl (dalej „Serwis Internetowy”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Paulina Nawrocka prowadząca działalność pod nazwą Business Services Paulina Nawrocka, ul. Leszka 11, 62-090 Mrowino, NIP 7123122804, REGON 363864297 (dalej „Administrator”)
 3. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do serwisu pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą odsyłać linki zamieszczone na Serwisie Internetowym.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Administrator.
 2. Administrator traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych użytkowników oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
 3. Administrator przekazuje przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: LH.PL – ul. Pamiątkowa 2/56 w Poznaniu 61-512, NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, B&C Hossa Sp. z o.o. ul. Podkomorska 36, 60-326 w Poznaniu – w celu korzystania z usług księgowych, które obejmują przetwarzanie danych, jeśli wystawiana jest faktura.
 4. Dane podane w formularzu zamieszczonym w Serwisie Internetowym są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem i funkcją formularza.
 5. Jeśli użytkownik kontaktuje się z Administratorem z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub pocztą elektroniczną, Administrator przetwarza następujące informacje użytkownika: jego adres email, numer telefonu oraz imię i nazwisko.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1 kontaktu z użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikająca z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  5.2. świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Newsletter

 1. W celu zapisu na newsletter, Użytkownik podaje swoje dane, tj. adres email oraz imię za pomocą formularza zapisu na newslettera.
 1. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu na newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zaznaczona podczas zapisywania się do newslettera.
 2. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego UAB “MailerLite” i przechowywane na serwerze LH.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzać dane przez okres działania newslettera. Usunięcie danych z bazy nastąpi jedynie w sytuacji, gdy Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania.
 4. W każdej chwili można zmienić swoje dane zapisane w bazie programu mailingowego, zażądać ich usunięcia, co jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Polityka plików cookies

 1. Serwis Internetowy gromadzi informacje automatycznie z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym należącym do użytkownika, w celu korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. Pliki cookies zawierają nazwę Serwisu Internetowego, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
 3. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. dostosowanie Serwisu Internetowego do preferencji użytkownika, w tym poprzez rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlanie na nim strony Serwisu Internetowego,
  3.2. Zapamiętywanie informacji podanych przez użytkownika,
  3.3. tworzenie statystyk i prowadzenie analiz, które umożliwiają Administratorowi poznać preferencje użytkownika, usprawnić funkcjonowanie Serwisu Internetowego, dostosować Serwis Internetowy do aktualnych trendów oraz go popularyzować, w tym za pomocą portali społecznościowych (Facebook),
 4. Serwisu Internetowego może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki sesyjne są plikami tymczasowym, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  4.2. pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w ustawieniach plików lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracuje z Administratorem.
 6. Administrator informuje, że wprowadzenie przez użytkownika ograniczeń i zmian w przeglądarce internetowej, które obejmują korzystanie z plików cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu Internetowego.
 7. Zazwyczaj przeglądarki internetowe posiadają domyślne ustawienia akceptujące zamieszczanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika oraz na uzyskiwanie do nich dostępu. Użytkownik może jednak zmienić ww ustawienia, w celu blokady automatycznej obsługi plików cookies lub zapewnić przekazywanie mu przez przeglądarkę informacji o ich zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe instrukcje w przedmiocie obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeśli ustawienia przeglądarki pozwalają na zapis plików cookies, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie takich plików.
 8. Administrator informuje, że prowadzi analizy odnośnie statystyk strony, ruchu na stronie i sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego przy pomocy Google Analytics oraz Google Search Console. Dane gromadzone są w sposób anonimowy i nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika, a wykorzystywane są w celach statystycznych i marketingowych.
 9. Administrator stosuje narzędzia w celu marketingowym, tj. Facebook Pixel, za pomocą którego tworzyć reklamy. Z tego względu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z Pixela Facebooka.
 10. Administrator umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych, tj.udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcję profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji jest równoznaczne z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.
 11. Administrator osadza na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube, vimeo i Facebook. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oferującej usługi YouTube, Vimeo i Facebook.

Świadczenie usług szkoleniowych

Świadczenie usług szkoleniowych przez Business Services Paulina Nawrocka (Szkoła Językowa Lingua Stricte) obejmuje:

 1. Realizację szkoleń językowych, w trybie stacjonarnym, online, w formie kursów grupowych oraz indywidualnych
 2. Czynności związane z administracją Szkoły (obsługa Klienta, zawarcie i realizacja umów o organizację i przeprowadzenie szkoleń językowych, fakturowanie, pobieranie opłat, kontrolę jakości usług)

W związku ze świadczeniem usług szkoleniowych Administrator przetwarza następujące dane:

 1. Dane kontaktowe
 2. Dane niezbędne przy zawarciu umowy
 3. Dane o wynikach testów wstępnych, cząstkowych oraz egzaminów końcowych.

Czas przechowywania danych

Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Administrator udostępnia dane następującym podmiotom:

 1. w celach związanych ze świadczeniem usług, tj. biuro rachunkowe, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 2. W celu dochodzenia należności Administrator udostępnia dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W powyższych przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji na podstawie zawartych z przedmiotami trzecimy umów o powierzeniu danych do przetwarzania.