Letni kurs języka polskiego dla cudzoziemców w Poznaniu

  Serdecznie zapraszamy na kurs języka POLSKIEGO dla cudzoziemców! Z nami zdobędziesz wiedzę o: –> języku polskim – jak się komunikować, żeby nie zwariować 🙂 –> o ludziach którzy się nim posługują, –> o kulturze w jakiej są wychowywani. Nauka w prosty, przystępny sposób, dla wszystkich, nawet tych „to nie dla mnie”. Na zajęciach: – czytamy, bo warto wiedzieć, co ci proponują w sklepach i na jakiej ulicy się zgubiłeś 🙂 – piszemy, bo znajomi chcieliby przeczytać twojego smsa lub maila po polsku 🙂 A może chcesz napisać CV i dostać pracę?:-) – słuchamy, bo musisz rozumieć czego chcą od…

 

Serdecznie zapraszamy na kurs języka POLSKIEGO dla cudzoziemców!

Z nami zdobędziesz wiedzę o:

–> języku polskim – jak się komunikować, żeby nie zwariować 🙂

–> o ludziach którzy się nim posługują,

–> o kulturze w jakiej są wychowywani.

Nauka w prosty, przystępny sposób, dla wszystkich, nawet tych „to nie dla mnie”.

Na zajęciach:

czytamy, bo warto wiedzieć, co ci proponują w sklepach i na jakiej ulicy się zgubiłeś 🙂

piszemy, bo znajomi chcieliby przeczytać twojego smsa lub maila po polsku 🙂 A może chcesz napisać CV i dostać pracę?:-)

słuchamy, bo musisz rozumieć czego chcą od ciebie Polacy 🙂

mówimy, bo musisz odpowiadać na nietypowe pytania lub te standardowe „dlaczego przyjechałeś akurat do Polski?” 🙂

uczymy się przez gry komunikacyjne, bo z nami nie masz wyjścia – musisz się komunikować 🙂

śmiejemy się, bo śmiech to zdrowie 🙂

Podpowiemy i pokażemy jak odnaleźć się w Polsce

Jeśli chcesz rozumieć Polaków (co nie zawsze jest proste:-), komunikować się w codziennych sytuacjach, poznać nasz kraj, tradycje, kuchnię, sztukę, a przede wszystkim sposób w jaki postrzegamy świat – nie rób nic innego tylko dzwoń!!!

Czytaj, pisz i mów po polsku już po dwóch miesiącach!

Spędź z nami czas w LIPCU I SIERPNIU

2 x w tygodniu → wtorek/czwartek → 90minut → 18:00 – 19:30

Cena : 17zł /45 minut                         miejsce → Centrum Poznania

Czekamy na ciebie!

 book-2304389_1280

We invite you to join a POLISH language course for foreigners!

  With us, you will gain knowledge about:
-> Polish language: how to communicate, not to go crazy:
-)
-> about the people who use it,
-> about the culture which they are raised
in.

Learning in a simple, accessible way for everyone even those „not for me”.

During lessons:
we read, because it is worth to know what they offer you in the shops and what street you are on when you get lost 🙂
we write because Polish friends would like to read your texts or emails in Polish 🙂 or maybe you want to write your CV in Polish and get a job?:-)
we listen because you have to understand what Poles want from you 🙂
we speak because you have to answer the unusual questions or the standard ones Why did you come to Poland?” 🙂
we learn by communication games because you have no choice – you must communicate with us🙂
we laugh because laughter is the best medicine 🙂

We will show and give you a clue how to adapt in Poland 🙂

If you want to understand Poles (which is not always easy :-), communicate in everyday situations, get to know our country, traditions, cuisine, art, and above all get to know the way we perceive the world, do nothing else just call!

read, write and speak Polish in two months!
Spend time with us in JULY
and AUGUST
2 x per week → 90 min
utes → Tuesday / Thursday → 18:00 – 19:30
Price: 17
PLN / 45 minutes                Place: the centre of Poznań

Join us!

questions-2245264_1280