CENA

Jednorazowe konsultacje – 80 zł brutto / 60 minut

Cena pozostałych szkoleń uzależniona jest od ich rodzaju, częstotliwości, długości oraz miejsca odbywania się zajęć.