Miesiąc styczeń 2022

6 problemów na produkcji, które generują wysokie straty. Wymysł czy prawda?

  Zatrudnianie pracowników obcokrajowych, to rozsądne rozwiązanie, przede wszystkim w obecnej sytuacji na rynku pracy. Szczególnie pracownicy zza wschodniej granicy doceniają możliwość godnych zarobków. Opóźnienia Produkcja to dział, w którym czas ma szczególnie istotne znaczenie. Wszelkie przestoje na linii produkcyjnej powodują straty w zyskach firmy, a do takich może doprowadzić słaba znajomość języka przez obcokrajowców pracujących na produkcji. Czasem wystarczy niewiele – niezrozumienie prostej instrukcji lub niewłaściwe użycie maszyny produkcyjnej. Niegospodarność Brak znajomości języka może prowadzić do zmarnowania wykorzystywanego w produkcji materiału. Wiąże się to z koniecznością oczekiwania na nową dostawę czy też koniecznością naprawy maszyny przez firmę zewnętrzną. W…