Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy krótki opis proponowanego przebiegu szkoleń organizowanych przez Lingua Stricte.

Wartością nadrzędną jaką wyznajemy jest jasna współpraca z instytucją, w jakiej przeprowadzamy szkolenia, na dogodnych warunkach, co pozwala nam zająć się kluczową kwestią – doskonaleniem kompetencji językowych Państwa podwładnych.

Przebieg Szkolenia:

01

Rozpoznanie potrzeb

Przed rozpoczęciem szkolenia analizujemy profile uczestników, ich obowiązki zawodowe pod kątem stosowania języka obcego oraz trudności językowe, jakie napotykają w codziennej pracy. Dzięki indywidualnej analizie, dopasowujemy rodzaj szkolenia i czas jego trwania do potrzeb i możliwości klienta.

02

Ewaluacja na początku szkolenia

Przeprowadzamy ocenę kompetencji językowych każdego z uczestników za pomocą testu poziomującego. Wyniki diagnozy pokazują nam, jaki poziom reprezentuje słuchacz i jakie aspekty wymagają poprawy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dzielimy uczestników na grupy.

03

Przygotowanie programu szkolenia

Przygotowując program zajęć, opieramy się na wynikach testu poziomującego z uwzględnieniem bieżących potrzeb słuchaczy. Pomagamy również w wyznaczeniu realnych i mierzalnych celów, jakie uczestnicy chcą osiągnąć na zakończenie szkolenia.

04

Etap szkolenia

W trakcie szkolenia ćwiczymy i rozwijamy sprawności językowe. Ogromną uwagę przywiązujemy do rozwijania płynności w mówieniu. Słuchacze aktywnie uczestniczący w szkoleniu, przyswajają terminologię branżową oraz nabywają umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w obsłudze klienta anglojęzycznego.

05

Ewaluacja na końcu szkolenia

Szkolenie kończy się oceną postępów, jakich dokonali słuchacze. Przygotowujemy raport , który zawiera opis umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, obszary wymagające poprawy oraz rekomendację do dalszego rozwoju językowego.

W trakcie szkolenia przewidujemy testy w celu monitorowania postępów w nauce.

Lingua Stricte, Realizacja Empressia| Kurs angielskiego Poznań | polski dla obcokrajowców | angielski dla firm Poznań